Depressie

Depressie is een veel voorkomend en toenemend verschijnsel in onze samenleving. Ongeveer een vijfde van de mensen krijgt ermee te maken en loopt dan vast in sombere gevoelens en motivatieverlies.

“Wij kennen veel do's en don'ts”

Depressieve symptomen komen ook voor bij burn-out en er is in beide gevallen een lichamelijke component aanwezig in de verschijnselen. Vermoeidheid, lusteloosheid, eetlust, hoofdpijn, spierpijn en meer zijn gebruikelijke symptomen. Depressie heeft vele gezichten en is bij niemand standaard. Het kan verband houden met andere factoren, zoals werk-, woon-, en leefstijlfactoren. Wij gaan eerst nauwkeurig inventariseren waar de depressieve symptomen mee te maken hebben. 

Daarna komen we tot een plan waarbij er uit verschillende behandelvormen gekozen kan worden. De inhoud daarvan ligt bij ons nooit vast, maar beweegt mee met nieuwe inzichten. Je bent altijd volledig participant aan de behandeling; het is een actieve wisselwerking met elkaar. Onze creatieve en open-minded instelling heeft voor veel mensen ervoor gezorgd dat zij zich door ons geholpen voelen. Een behandeling van depressie is bij ons nooit standaard.

Het komt regelmatig voor dat mensen ernstige vormen van depressie hebben, maar elders erg lang moeten wachten op een intensieve behandeling. In goed overleg kunnen wij dan de periode van wachten overbruggen. Niet zelden komt het voor dat intensieve behandeling elders niet meer nodig is.