Particuliere psychologie

“Bij werkgerelateerde klachten kunnen wij snel handelen”

Particuliere psychologie is de term die wij gebruiken voor hulp aan mensen die snel terecht willen voor psychologische zorg, daarbij de bekostiging zelf doen. Inmiddels kunnen wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg dusdanig zijn opgelopen dat hulp nauwelijks meer tijdig of adequaat kan zijn. Overigens kan het in bepaalde gevallen nog steeds zo zijn dat de verzekeraar achteraf gedeeltelijk of geheel vergoed. Vraag ons hiernaar als u daar meer over wilt weten. Overigens wordt relatietherapie nooit vergoed in de GGZ, hiervoor moet altijd zelf betaald worden.

U kunt terecht voor de meeste gangbare klachten, zoals depressie, angst- of paniekklachten, piekeren, onzekerheid, werkproblemen, en zo meer. Verder hebben wij een goede kennis van zaken op het vlak van ADHD en autisme (tegenwoordig autisme spectrum stoornissen) en de vele varianten die mensen daarin tegen kunnen komen. Ook doen wij intelligentieonderzoek en eventueel breder onderzoek naar psychologische eigenschappen.

In veel gevallen heeft onze snelheid van handelen geleid tot het beperken van klachten en is behandeling elders niet meer nodig geweest. Wij houden trajecten zo kort mogelijk en omdat mensen zelf investeren in de behandeling, is er meer prikkel om hard te werken. Mensen ervaren dat de investering zich op allerlei manieren terug verdient.

Snel terecht

Geen wachtlijst!

No-nonsense

Ook als het om spiritualiteit of religie gaat

Hoog niveau

Deskundig en breed georiënteerd

Expertise in relatietherapie

Geef elkaar niet op maar werk ervoor

Voor iedereen

snel vertrouwd gevoel, je wordt geaccepteerd

Lichter werken; coaching

Voor werk, leven en spiritualiteit