NEUROFEEDBACK

Als er bij jou of je kind ADHD of ADD gerelateerde klachten zoals aandachtsproblemen, impulsiviteit, hyperactiviteit (onrustige beweeglijkheid) of slaapproblemen geconstateerd zijn dan is dat vaak niet eenvoudig. Dit heeft vele oorzaken. Om te beginnen is het zo dat in veel situaties gevraagd wordt onopvallend en rustig aanwezig te zijn, maar wat als dat niet lukt? Dan constateert men vaak een ‘stoornis’, al dan niet ten onrechte.

In heel veel situaties wordt hiervoor medicatie voorgeschreven die dan vervolgens jarenlang geslikt dient te worden. Deze bij ADHD voorgeschreven stoffen zijn eigenlijk geen medicijnen (zoals Ritalin, Strattera of Concerta) maar helpen ADHD symptomen te onderdrukken. De oorzaak wordt niet opgelost. Hoewel de vraag speelt of er daadwerkelijk een probleem is, zijn het in ieder geval verschijnselen die (anderen) hinder veroorzaken. Omdat het vaak om onbegrepen gedrag gaat is men blij met een diagnose. Diagnose is overigens misleidend; het gaat niet om een medisch ziektebeeld, maar om een naam die men aan een aantal verschijnselen geeft. Dit gaat al gauw een eigen leven leiden.

Het gaat veel te ver om te beweren dat er al dan niet iets mis is met ADHD-ers, maar vaak hebben ze in ieder geval baat bij een behandeling die ze helpt rustiger en geconcentreerder te leven.

Neurofeedback is in samenhang met de behandeling van ADHD inmiddels goed onderzocht en aangetoond. Het helpt echt goed in veel gevallen, mits de therapeut een scherp oog heeft voor alle overige factoren die de problemen veroorzaken. Een goede aanpak verhoogt het vermogen om controle te verkrijgen op het eigen gedrag en verbetert het evenwicht in bepaalde hersenfuncties en geeft op termijn een herstel van zelfvertrouwen.

Doordat de symptomen bij de bron worden aangepakt is het resultaat blijvend. Zie het als leren fietsen. Verleren van de fietsvaardigheid gebeurt zelden.

Neem contact met ons op om vrijblijvend de mogelijkheden te onderzoeken.