Klachtenregeling

In het menselijk contact kan altijd iets ontstaan dat vraagt om een beoordeling door een onafhankelijk orgaan. In eerste instantie zullen we altijd proberen samen zaken op te helderen, maar als dat niet naar tevredenheid is, kunt u zich wenden tot 2 organen:

Neem contact met ons op