Kinderpsychologie

“Uw kind leren begrijpen”

MentalScope helpt ouders met het begrijpen van hun kind. Soms moet er diagnostiek plaats vinden, soms lukt het met gesprekken waarin uitvraagtechnieken worden toegepast. Uitgangspunt is dat er niet meteen begonnen wordt met de vraag ‘wat er mis is met het kind’ maar om eerst grondig de belevingswereld te begrijpen van het kind.

Soms moet ook gekeken worden naar ouders en vaak is de familieachtergrond belangrijk om te kijken welke erfelijke factoren een rol spelen. In elk kind zijn aangeboren neigingen aanwezig en soms worden bepaalde neigingen versterkt. Dit kan te maken hebben met de manier waarop ouders reageren op bijvoorbeeld gedrag dat als onwenselijk of negatief ervaren wordt.

Van ouders wordt eigenlijk gevraagd het kind altijd een stapje voor te zijn; kinderen dwingen ouders te leren over zichzelf en daarmee over het kind. Grote valkuil is dat veel ouders denken ideale ouders te moeten zijn, ontwikkelen schuldgevoel als er iets mis gaat of verliezen op een andere manier controle over zichzelf. Hoewel begrijpelijk, kan dit ongemerkt meer problemen oproepen. Het is beter om in een vroeg stadium aan de bel te trekken; vaak is er niet veel nodig om zaken bij te sturen. Het hoogste doel is om ouders zelfwerkzaam te krijgen en vertrouwen in hun rol als opvoeder te laten ontwikkelen. Dat is waar wij in beginsel naar streven.

Maar soms is het zo makkelijk niet en is er meer nodig; sommige situaties zijn erg complex. Wij dragen zorg voor uw kind zodat het de juiste hulp krijgt. Zo nodig werken wij samen met collega’s, bijvoorbeeld als er medicatie noodzakelijk blijkt. Of als een collega een specifieke deskundigheid heeft die wij niet in huis hebben.

De wachttijd is nooit (te) lang en per situatie bekijken we of versnelling van de aanmelding nodig is. Op dit moment is de wachttijd 1-3 weken.

Snel terecht

Geen wachtlijst!

No-nonsense

Ook als het om spiritualiteit of religie gaat

Hoog niveau

Deskundig en breed georiënteerd

Expertise in relatietherapie

Geef elkaar niet op maar werk ervoor

Voor iedereen

Snel vertrouwd gevoel, je wordt geaccepteerd

Lichter werken; coaching

Voor werk, leven en spiritualiteit

Neem contact met ons op