In een gezin is sprake van een veelzijdige dynamiek. Veel van deze dynamiek wordt gestuurd door onderlinge verschillen in levensfase, persoonlijkheidsstructuur of zelfs man / vrouw verschillen.

In bepaalde situaties kan makkelijk de vlam in de pan slaan; bij vreemdgaan, puberteit, alcoholproblemen, enz. kan een heel gezin ontregeld raken.

Van groot belang is om een situatie eerst grondig te onderzoeken. Bij MentalScope doen we dat relaxed, eerst gaan we de-escaleren. Dan kunnen de gemoederen tot rust komen en kan ieder weer helder kijken. Waar nodig worden moeilijke thema’s geïnventariseerd en maken we de afspraak dat we pas tevreden zijn als er weer orde en stabiliteit is in het gezin.

Maak een vrijblijvende (telefonische) afspraak met ons om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.