Soorten depressie

Wat een depressie is kan op veel manieren opgevat worden. Er zijn daadwerkelijk typeringen van te onderscheiden. Bijvoorbeeld somberheid na een bevalling, winterdepressie, dan wel een dysthyme stoornis. Ook kennen we zoiets als een bipolaire of manisch-depressieve aandoening.

Gradaties

Depressies kunnen mild of zwaar zijn Een milde depressie kan kort duren, maar steeds erger worden. Zware depressie kan ook weer verminderen en mild worden, soms geheel verdwijnen. Welbeschouwd zijn er geen stelregels voor.
Wanneer depressie je dagelijks leven gaat bepalen is het tijd om contact op te nemen met een professional.

 • Milde depressie
  Bij milde depressieve gevoelens is het vaak zo dat de klachten niet heel de dag de overhand hebben. Neem de klachten echter wel serieus. Het zijn intelligente signalen, ze vertellen je dat er iets in je leven is om op te lossen. Er zijn veel mogelijkheden om een ontwikkeling van een moeizamer beeld te voorkomen.
 • Zware depressie
  Zware depressieve symptomen zijn te herkennen, doordat er verschillende symptomen optreden, ook kunnen de verschijnselen snel erger worden. Zware depressie heeft een forse impact: je hebt nergens zin in, gaat de deur niet meer uit, laat dingen versloffen, werken wordt teveel, zelfs boodschappen doen wordt een berg om tegen op te zien. Voor dieren of kinderen zorgen lukt bijna niet meer en je maakt van de dag een nacht. Alles wordt grauw, somber en vlak. Denken aan sterven houdt je bezig en de dood is aanlokkelijker dan met de depressie te moeten blijven leven.
 • Psychotische depressies
  Het kan in bepaalde gevallen gebeuren dat een persoon met zware depressie de grip op de werkelijkheid verliest. Soms treden wanen of vreemde gedachten op die vaak destructief van aard zijn. Psychotische depressie is een ernstige variant.
 • Chronische depressie
  Depressie die zeer langdurig aanhoudt noemen we een chronische depressie. In het geval dat de verschijnselen langer dan twee jaar duren en de klachten ernstig zijn. Periodes met ernstigere klachten wisselen vaak met periodes waarin het wat opklaart. In 15 tot 20% van de gevallen blijft een chronisch beeld.
 • Dysthyme stoornis
  Een lichtere vorm van een chronische depressie is de dysthyme stoornis of dysthymie; ook een variant die chronisch, maar lichter is. Dysthyme stoornis heeft minder impact dan veel andere varianten. Soms is men korte tijd klachtenvrij.
 • Seizoensgebonden depressie of winterdepressie
  Depressie kan met bepaalde jaargetijden samenvallen, doorgaans de herfst en of de winter. In een aantal gevallen vindt men baat bij lichttherapie.
 • Postpartum depressie (na de bevalling)
  De periode na bevalling kan voor sommige vrouwen gepaard gaan met depressie. De oorzaak is niet eenduidig vast te stellen, maar gedacht wordt aan de hormoonhuishouding enerzijds en al voor de bevalling bestaande aanleg voor depressiviteit anderzijds
 • Bipolaire of manisch-depressieve stoornis
  Leven in extremen, afgewisseld met kalme periodes: dat is kenmerkend voor deze aandoening. Depressieve stemmingen en extreem opgewekte, manische stemmingen wisselen elkaar af. Op een periode met heftige gevoelens van somberheid kan een extreem uitbundige fase volgen. In zo’n manische fase voel je je abnormaal vrolijk, daadkrachtig en overmoedig, maar ook prikkelbaar en licht ontvlambaar. Tussen de diverse periodes in, zijn er betrekkelijk rustige periodes.
  Bipolaire stoornis kan zeer ernstig worden en is een aandoening met hoog zelfdodingsrisico.

Onze aanpak volgt binnenkort!