Werknemers

“Wij kennen veel do's en don'ts”

Voor werkgevers kan psychisch verzuim een ongekende kostenpost vormen en soms voor het failliet gaan van kleine bedrijven zorgen. Werkgevers modderen vaak te lang door om kosten te besparen, dikwijls ook door de hoge tarieven die er door arbeidsgerelateerde hulpaanbieders wordt gevraagd. Wij kijken naar de ondernemer en zijn situatie en spreken dan een pakket af dat voor beiden profijtelijk is.

Na aanvang is het eerste dat wij doen te zorgen dat er een gedegen taxatie is van de psychische situatie van een werknemer. Rekening houdend met de persoonlijke privacy van de betreffende werknemer wordt besproken welke inschatting wij van de situatie maken en waar werkgever op moet rekenen. Vervolgens welke inzet werkgever kan doen om zo goed mogelijk om te gaan met de situatie van de werknemer. Wij kunnen doorgaans goed inschatten welk verzuim er gaat zijn en hoe dit te beperken is.

Zeer hoog in het vaandel hebben wij staan dat er een goede communicatie is tussen werkgever en werknemer. Desnoods zorgen wij voor bemiddeling om contact (weer) op gang te brengen.

Het is vaak betrekkelijk eenvoudig om hoge kosten te besparen als het gaat om werknemers die verzuimen om psychische redenen. Onze jarenlange ervaring staat er borg voor dat we veel do’s en don’ts kennen, maar ook doortastend met beide partijen om kunnen gaan.

Wanneer er geen verzuim is, zijn er heel veel manieren waarop wij effectiviteit van werknemers kunnen vergroten. Een kort persoonlijk traject levert vaak al veel op. In het bijzonder als er meerdere werknemers van een afdeling of een bedrijf bij ons komen voor een traject, leren wij de situatie snel door te hebben en kunnen snel de verbeterpunten uitwerken.

Wij houden van een structurele en lange relatie met onze klanten en hebben de ervaring dat dit zeer hoog gewaardeerd wordt. Wij maken altijd afspraken op maat, voordat we een traject beginnen. Neem contact met ons op voor verdere vragen.