Ondernemers

Er is bij MentalScope een ruime ervaring met het ondersteunen van ondernemers. Het kan daarbij gaan om hun persoonlijke, maar ook om bedrijfsmatige vraagstukken. Een beweeglijke markt, maatschappelijke veranderingen, invloed van bedrijf op relatie of gezin; het is een kleine greep van de zaken die aan bod kunnen komen. 

“Onze snelheid van handelen is onze kracht”

Ondernemers doen graag een beroep op ons omdat wij veel ervaring hebben in een grote diversiteit aan branches en daarbij goed besef hebben van de dynamiek die een rol kan spelen in het ontwikkelen van stressgerelateerde symptomen.

Wij zijn daarnaast laagdrempelig en zeer ervaren, ook als het om complexe psychologische problematiek gaat. Wij worden regelmatig als alternatief voor reguliere geestelijke gezondheidszorg gekozen omdat men zich daar niet altijd gehoord voelt of dat het niveau niet aansluit. Soms, als daartoe aanleiding is, fungeren wij als brug naar de reguliere zorg. 

Wij hebben altijd naast reguliere zorg de combinatie met bedrijfspsychologische hulp gemaakt.

Onze snelheid van handelen is onze kracht. Door snel toegankelijk te zijn blijven problemen klein(er).