Coaching

Coaching kan zich richten op het persoonlijk vlak, maar ook op het werkgerelateerde vlak. Alvorens een traject te beginnen bespreken we thema’s en de mate van de gewenste diepgang. Er zijn wat ons betreft geen grenzen aan de thema’s; het kan gaan om praktische omstandigheden, psychische klachten of levensvraagstukken waarbij spiritualiteit of religie een rol speelt.

“Geen grenzen aan thema's”