Burn-out

Burn-out zou in zekere zin een verzamelbegrip genoemd kunnen worden. De klachten die mensen hebben komen in grote lijnen overeen, maar de oorzaken kunnen er veel zijn. Vaak liggen er persoonlijkheidstrekken die op zich gezond zijn aan ten grondslag. Mensgerichte en zorgvuldige personen kunnen doordat hun positieve trekken door anderen ‘uitgebaat’ worden uiteindelijk overvraagd raken. Zorgvuldigheid kan omslaan in perfectionisme en als daar onzekerheid bij komt dan kan er zelfs een vorm van (faal)angst of dwangmatigheid ontstaan.

“Een lege accu, die
nauwelijks meer oplaadt”

Welke verschijnselen hebben mensen met een burn-out?

Burn-out wordt door velen ervaren als een lege accu, die nauwelijks meer oplaadt.

Andere veel gemelde verschijnselen zijn:

Welke oorzaken kennen we voor een burn-out?

In een tijd waarin verandering zowel maatschappelijk als economisch het tempo van een sneltrein hebben aangenomen blijkt dat veel mensen het tempo niet bij kunnen benen. Zij zouden dit vaak wel kunnen met de juiste begeleiding. Ook dit vraagt tijd en aandacht om te veranderen en ondanks dat het noodzakelijk is heeft men het gevoel zelfs daar geen fut voor te hebben. Zo is er een situatie ontstaan die steeds passiever maakt om uiteindelijk vast te lopen. Dan is het vaak te laat om schade te beperken. Die schade kan heel groot zijn in de vorm van verlies van relatie, werk en andere (gezins) problemen.

Snel veranderende omstandigheden

Veel werknemers raken geïntimideerd door snelle veranderingen en blijven steken in een bepaalde angstreflex. Als dit overrompelingseffect te lang duurt verdwijnt het gevoel van effectiviteit, vervolgens verliest men zelfvertrouwen, voelt men zich als zijnde een niet flexibele werknemer, ontstaat er soms een arbeidsconflict en blijkt men zich in een voor honderdduizenden werknemers en werkgevers herkenbaar verhaal te bevinden. Een coach met expertise in de materie kan helpen dit te voorkomen.