Arbeidsconflict

“Bij werkgerelateerde klachten kunnen wij snel handelen”

Arbeidsconflicten zijn belangrijke voedingsbodems voor verzuim maar ook voor inproductiviteit. Het kan lang duren voor het onderliggende probleem onderkend wordt en het is, zeker vanuit kostenperspectief bezien, maar ook vanuit menselijk perspectief zeer relevant om bij het vermoeden van conflict vroegtijdig in te grijpen.

In een vroeg stadium blijven problemen klein en overzichtelijk. Wij kennen de vele varianten en scenario’s waarmee bedrijven te maken kunnen krijgen. Ons oogmerk is altijd om zo snel mogelijk overzicht in de situatie te krijgen en zijn ervaren in het bemiddelen. Het kan ook voorkomen dat we een traject met een werknemer doen, waardoor deze een verandering van perspectief ondergaat en daarmee een verandering van attitude. Het kan ook opleveren dat er een exittraject uit voortkomt met een milder beloop.

Wij kijken alvorens een traject te starten altijd eerst samen met u naar de situatie en de best passende interventie. Neem contact met ons op voor verdere informatie.