Bij de behandeling van angst letten wij op de volgende dingen en gaan als volgt te werk:

 • Hoe is het karakter, is er aanleg voor angst reacties
 • Speelt er depressie of somberheid
 • Is er een verband met andere problemen zoals een hoge controle behoefte maar soms ook autistische verschijnselen (hierover hebben wij een eigen visie)
 • Heeft iemand onmacht ervaren in het verleden
 • Hoe is zijn of haar leefstijl, slapen eten, bewegen
 • Welke tools heeft iemand zelf ontwikkeld om zich te redden, en zijn deze effectief
 • Is iemand in staat om tools die wij geven toe te passen en vol te houden?

In de behandeling pakken we alle noodzakelijke dingen aan:

 • Cognitieve (gedrags)therapie
 • waarbij veel aandacht voor het helder krijgen van de subtiele mechanismen die ten grondslag liggen aan de klachten
 • Alle oude gedragspatronen die vermijdingsgedrag vertegenwoordigen worden in kaart gebracht en systematisch uitgedoofd
 • Biofeedbackmethoden, HRV en andere methoden kunnen aangewend worden om lichamelijke reacties zichtbaar te maken en vervolgens te trainen

Angst klachten zijn vaak goed te behandelen met onze veelzijdige en persoonlijke benadering.

MEER INFO RONDOM ANGST VERSCHIJNSELEN EN DE AANPAK:

Angst is een zeer effectieve emotie die ons beschermt tegen direct dreigend gevaar. Angst brengt in zeer korte tijd een heel arsenaal aan verdedigingsmechanismen op gang waardoor ons lichaam in een gevaarlijke situatie meteen gereed is om het gevaar te bevechten of om voor het gevaar te vluchten. In feit is angst een zeer nuttige emotie, omdat het ons (al miljoenen jaren) helpt om te overleven.

Soms echter kan dit overlevings-/ angstmechanisme opstarten in situaties waarin er feitelijk geen dreigend gevaar bestaat. Zo kan er angst ontstaan in liften, tijdens een vergadering, in een restaurant, bioscoop, in de auto en zelfs wanneer je helemaal alleen bent. Begrijpelijk is dan dat deze angstemotie je overvalt omdat je er bewust van bent dat er op dat moment geen dreigend gevaar bestaat. Vervolgens kunnen symptomen van de angst- vecht of vluchtreacties op zichzelf nieuwe angst oproepen, waardoor een zichzelf versterkende paniekreactie ontstaat wat kan leiden tot een extreme angst, ook wel een paniekaanval genoemd.

Een paniekaanval is een zeer indrukwekkende ervaring, die op zich al voldoende aanleiding kan geven om angstig van te worden. Een fobie is geboren. De fobie kan leiden tot vermijdingsgedrag en dat kan zo ver gaan dat iemand helemaal zijn huis niet meer uit komt.

Het goede nieuws is dat angst en paniekklachten effectief te behandelen zijn, zijn op te lossen, zonder dat daar medicatie voor wordt ingezet. Aan de hand van een specifiek trainingsprogramma wordt je eerst opgeleid tot expert in angstsymptomen en alle mechnismen die in je lichaam werkzaam zijn tijdens angst. Vervolgens bieden we je met deze kennis een scala aan oplossingen en wapens aan om de angstaanvallen te stoppen en vrij te raken van de angst.

Het programma is intensief, vraagt inzet en doorzettingsvermogen, maar is in de praktijk bewezen effectief. Het maakt daarbij niet uit of de problemen met angst nieuw voor je zijn, of dat de angsten je al jaren de baas zijn.

Wij bieden een waarborg op het gebied van privacy. Er worden nergens gegevens van u geregistreerd. Indien gewenst kunt u i.p.v onderstaande groep geörienteerde mogelijkheden, een volledig individueel programma doorlopen. Onze kwaliteit en aanbod staat op een uniek niveau.

In het programma angsttraining onderzoeken wij de aard van de klachten en stemmen de aanpak daar op af. Het programma dat afgesproken wordt kan afhankelijk van de behoefte 3, 5 of 10 dagdelen beslaan. Soms heeft een wekelijks gesprek de voorkeur. De afweging wordt tevoren op een duidelijke manier met u gemaakt.

We maken de doelen scherp, concreet en zo helder dat er een doel voor ogen komt dat de leidraad kan vormen voor de rest van het traject.

Vervolgens werken we aan de voorwaarden: te gebruiken methoden, tot in de vezels begrijpen hoe het probleem in elkaar steekt, van begrijpen tot weten hoe te handelen.

Dan is het tijd voor de praktijk: we ondernemen uitstapjes in de praktijk die als uitdaging dienen en evalueren die. Het hangt altijd van de situatie en de aard van de problemen af wat ondernomen wordt. Een paniekstoornis vraagt weer een andere benadering dan gegeneraliseerde angstgevoelens.

Dit is een summiere beschrijving van wat er allemaal plaats vindt in een training.

Als u hierover vragen hebt nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen via het contactformulier.

Voorheen spraken we van hyperventilatie, tegenwoordig noemen we het paniekaanval. Beiden tezamen in terugkerende vorm wordt paniekstoornis genoemd.

Een paniekaanval heeft vaak niet een specifieke aanleiding. Wel is in de periode die er aan vooraf gaat een spanningsopbouw waar te nemen, die vaak verband houdt met andere situaties dan waarin de paniekaanval optreedt. Denk dan aan het werken onder druk, deadlines, relatieproblemen, onzekerheid, perfectionisme e.d.

In de piek van een aanval melden mensen vaak meerdere van onderstaande verschijnselen:

 • beklemd gevoel, druk op de borst
 • zweetreacties, klamme handen
 • gevoel te stikken, spanning op de keel
 • duizelingen, slappe benen, zwevend gevoel in het hoofd
 • ademhalingsproblemen, hyperventileren
 • angst dood te gaan of bijvoorbeeld hartinfarct, hartaanval e.d.
 • misselijk gevoel, pijn op de maag, aandrang naar de wc te gaan
 • bang voor controleverlies of gek te worden
 • racend hart soms gepaard gaand met overslaand hart, hartkloppingen
 • bang om flauw te vallen
 • onwerkelijk gevoel
 • tintelend gevoel in bijv. handen, lippen
 • warme opvliegers of koude rillingen.

Bijna altijd speelt de neiging om sterk bezig te zijn om niet weer een nieuwe aanval te krijgen (anticipatieangst genoemd)..
Het zal niet verbazen dat daarmee aangewakkerd wordt dat allerlei moeilijke situaties vermeden gaan worden . Dit heet dan agorafobie.

Klassieke vermijdingsgedachten zijn: ‘Ik moet zorgen in de buurt van de uitgang te zitten’ ‘Ik moet bij iemand in de buurt zijn die me kan helpen’, etc.
Op den duur wordt zo iemands zelfbeleving angstig en onzeker worden, mede doordat hun vrijheid steeds beperkter wordt. Stemming wordt vaak gaandeweg ‘somberder’ en lusteloos.

De thuissituatie, het werk, vrije tijd als relaties kunnen eronder lijden. Iemand met dergelijke problemen wordt niet altijd goed begrepen. Zodoende leeft in toenemende mate het gevoel ‘het in je eentje te moeten doen’, maar je laat je niet kennen en stelt je onafhankelijk op.

Het gebeurt niet zelden dat binnen de GGZ paniekklachten onderschat dan wel onderbelicht blijven. Als je aan een paniekstoornis lijdt ben je alles behalve gek. Het komt vaker voor dan gedacht, juist vanwege schaamte vertellen lijders aan een paniekstoornis niet wat er door hen heen gaat.

Paniekstoornis is meestal prima en op relatief korte termijn te behandelen. Een vorm van cognitieve gedragstherapie in combinatie met exposeren aan angstsituaties werkt vaak heel goed. Te verwachten valt dat gedurende de levensloop er enige terugvalmomenten zijn, maar die kunnen bij adequate interventie van kortere duur zijn.